Suezský průplav

Suezský průplav (anglicky Suez Canal), kterému se zkráceně říká též Suez spojuje Rudé moře a Středozemní moře. Oficiálně je uznáván jako hranicí mezi Afrikou a Asii. Oficiálně je dlouhý 164 kilometrů, 24 metrů hluboký, 205 metrů široký. Ročně přes něj projede až 20 tisíc lodí. Cesta jedné lodi trvá zhruba 15 hodin. V roce 2010 vydělal Egyptu údajně až 5 miliard dolarů.

Nápad propojit Rudé moře a Středozemní moře  se datuje do roku 600 před našim letopočtem. Faraon Nekó II. začal stavbu kanálu, který by propojil Nil přes jezero Timsáh, Hořká jezera s Rudým Mořem. Podle Herodota na stavbě pracovalo 120 tisíc mužů. Podařilo se jim postavit kanál, který byl dlouhý skoro 92 kilometrů, což je na danou dobu nepředstavitelný výkon. Po smrti faraona se už dále nepokračovalo. Herodotus píše, že práce byly ukončeny na základě varování věštkyně. Ovšem spekuluje se i o možné válce s babylonským králem Nebukadnesarem II. V projektu však pokračoval perský král Dáreios I. o sto let později. Za dokončení stavby byl blahořečen na mnoha kamenech podél kanálu. Ovšem takováto uměle postavená stavba nebyla odolná proti vlivu prostředí. Několikrát byla zanesena pískem. Vladaři a mocnáři se po určitém čase pokusili kanál vyčistit, ovšem za pár desítek let se problém opakoval. Nakonec byl v 8. století zničen Araby a upadl do zapomnění.

O mnoho staletí později, konkrétně roku 1798 byl starobylí kanál objeven archeology. Velice intenzivně se o něj zajímal Napoleon Bonaparte. Vážně uvažoval o znovuvybudování propojení mezi moři. Nechal si proto vytvořit odbornou studii, která měla rozhodnout zdali bude něco podobného možné. Odborníci se ale domnívali, že to nepůjde, protože rozdíl mezi výškou hladiny jednotlivých moří je až 10 metrů. Chyba byla zřejmě způsobena v dobách měření, kdy vysoká teplota ovlivnila měřící přístroje.

V roce 1847 vypracoval novou studii Paul-Adrien Bourdaloue v rámci projektu Société d’Études du Canal de Suez. Ta prokázala, že stavba kanálu je možné. Ovšem v roce 1848 přišli politické problémy a se stavbou se muselo počkat až do roku 1854, kdy udělil místrokrál Muhammad Sa’id první koncesi k provozování ještě nepostaveného kanálu. První nákresy vytvořili Linant de Bellefonds a Eugène Mougel, což byli francouzští inženýři. Ve své době patřili mezi naprostou špičku.

30. listopadu 1855 byl v Paříži návrh předložen 13 členné komisi složené s odborníků z celého světa. Část z komise pak odcestovala do Egypta, kde proběhlo několik průzkumných vrtů, testování a dokreslování detailů map. Výsledkem bylo posunutí vstupu do kanálu o 2,5 kilometru na východ, což celkovou délku prodloužilo o 6 kilometrů. Debatovalo se zvláště o vlivu na jezero, protože stavba nebude mít žádnou přehradu. Zvýšení průtoku vody. Vliv na okolní prostředí a půdu. V prosinci 1856 byla zpráva hotová. Měla 195 stránek plus mapy a technické nákresy. Obsahovala mnoho detailů. Kde bude nutné mít neustále osvětlení, kde bude telegrafické vedení, majáky, bóje a mnoho dalších věcí. Navrhli také jméno pro vstupní přístav Port Said.

Stavba začala 25 dubna 1859 na místě budoucího Port Said. Kopací práce zabraly deset let. V jednu chvíli pracovalo naráz až 30 tisíc lidí. Celkem se na stavbě přímo podílelo 1,5 milionů lidí z celého světa. Pracovalo zde hodně otroků. Tisíce z nich práci nepřežili. Na protest proti otrokářství se do projektu nezapojila Velká Británie. K ní se přidali ještě Spojené státy, Rakousko a Rusko. Odmítli nakoupit akcie v nově vzniklé společnosti Suez Canal Company.

17. listopadu 1869 byla stavba dokončena a to i přes značné technické, politické i finanční potíže. Celková cena byla nakonec dvojnásobná oproti očekávané. Společnost Suez Canal Company čelila finančním problémům. Navíc průplav nebyl v prvních dvou letech provozu využíván tak jak se očekávalo. Kvůli chybějícím financím byly některé technické záležitosti dokončeny až v roce 1871.

Ovšem přínos Suezkého průplavu byl v následujících letech nezpochybnitelný. Významnou měrou se podílel na kolonizaci Afriky a nárůstu obchodování.


Kontrolní otázka:
Jestlipak víte jaký je rozdíl mezi průplavem a průlivem?
Správná odpověď je: Průplav je uměle vybudován člověkem, zatímco průliv vytvořila příroda


 

Příspěvek byl publikován v rubrice Egypt se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *